Slachterij Dokkum

In 2007 is op het bedrijventerrein De Hogedijken in Dokkum een modern en hygiënisch slachthuis gebouwd: de ambachtelijk slagerij in Anjum werd te klein en er kon niet meer worden geslacht. Daarom werd gezocht naar een nieuwe locatie, want er gaat niets boven zelf slachten, dan weet je wat je verkoopt. Door het gebruik van liften en lieren hoeft er niet zwaar getild te worden. Daarnaast is het pand zodanig ingericht, dat het slachten hygiënisch en logisch verloopt. De aanvoer van dieren gebeurt zeer efficiënt. De veevervoerders leveren de dieren voor de deur af en rijden daarna via een speciale wasstraat compleet gereinigd van het terrein af.

Passie en ambitie

Het geheim is het zelf slachten. Vakbekwame medewerkers slachten en benen uit. Menno is de vierde generatie slager-slachter. Het slachten leerde Menno van zijn opa en zijn vader.  ‘Wij slachten op onze eigen manier. Rustig en zorgvuldig. Wij benen goed uit en werken schoon. Het vlees laten we heel langzaam terugkoelen. Dit alles komt de smaak ten goede.’ 


Product toegevoegd aan vergelijking!