Menno is de 4e generatie in het bedrijf en leerde vroeger het slagersvak van zijn pake Marten en heit Willem. In 1996 verhuisde de slachterij van Morra naar Anjum, maar toen het ook daar te klein werd, werd een modern en hygiënisch slachthuis gebouwd op bedrijventerrein De Hogedijken in Dokkum. Dit pand is helemaal ingericht op een zorgvuldig, hygiënisch slacht- en verwerkingsproces van a tot z.  

Slagerij Menno Hoekstra is ook een erkend leerbedrijf binnen de landelijke slagersopleidingen (SVO) en in de slachterij leren we jongere medewerkers het echte slagersvak.